Agraïments

  1. Totes les fotografies que he utilitzat a la web [mark]són de producció propia[/mark].
  2. Aquest site ha estat desenvolupat utilitzant la solució tecnològica de programari obert WordPress.